हमारी पंचायत

सरपंच: ओम प्रकाश नहरवार
सचिव: लड़ली प्रसाद सोनी
पटवारी : संदीप

पंचायत सदस्य:-

 • वॉर्ड(1)- जमीला
 • वॉर्ड(2)- सुब्बी ख़ान
 • वॉर्ड(3)- नूरा ख़ान
 • वॉर्ड(4)- असीनी
 • वॉर्ड(5)-मोहब्बत
 • वॉर्ड(6)-घाममान
 • वॉर्ड(7)-मान सिंग
 • वॉर्ड(8)-विमला
 • वॉर्ड(9)-रुबीना
 • वॉर्ड(10)-शयमलल
 • वॉर्ड(11)-दौलत

सरपंच: ओम प्रकाश नहरवार


 Secretaryसचिव: लड़ली प्रसाद सोनी  ward member(maan singh)वार्ड सदस्य: मान सिंह
 ward member(mohabbat khan)वार्ड सदस्य: मोहब्बत ख़ान  ward member(mohabbat khan)आंगनबाड़ी वर्कर: हंसिरा